SC GHE. STUBEANU 2000 SRL desfasoara o activitate de succes in domeniul auditului financiar, expertizei financiar-contabile si consultantei economico-financiara si fiscala inca din anul 1991.

Echipa este compusa din mai multi specialisti cu studii superioare in domeniul financiar-contabil, 6 dintre ei fiind experti contabili si/sau auditori financiari.

Directorul general este Gheorghe Stubeanu, expert contabil inca din 1984 - membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, auditor financiar - membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania si consultant fiscal - membru al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania..

Compania este:

  »
  Membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabili autorizati din Romania - cu certificat de inregistrare  nr. 384/2000;
  »
  Membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania - cu certificat de inregistrare nr. 82/2001;
  »
  Membra a Camerei Consultantilor Fiscali din Romania cu autorizatie nr.29/2007.

        Asociatii profesionale
      
       SC GHE STUBEANU 2000 SRL este membra in toate cele trei organizatii de profil din Romania. Acestea autorizeaza si controleaza activitatea prestata de catre membrii activi pe piata romaneasca astfel:


  » 
  Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania pentru activitati cum sunt: supravegherea contabilitatii si intocmire sau verificare de situatii financiare, asistenta privind organizarea si tinerea contabilitatii, analize economico-financiare, audit financiar-contabil si evaluari patrimoniale, expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice in conditiile prevazute de lege, etc;
       
  » 
  Camera Auditorilor Financiari din Romania pentru activitati cum sunt: auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, in situatiile prevazute de lege, auditul financiar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare consolidate ale entitatilor care au optat pentru auditarea situatiilor financiare anuale, misiuni de revizuire a situatiilor financiare anuale, a situatiilor financiare consolidate, precum si a situatiilor financiare interimare, misiuni de asigurare si alte misiuni si servicii profesionale, in conformitate cu standardele internationale in domeniu si cu alte reglementari adoptate de Camera, audit intern.
       
  » 
  Camera Consultantilor Fiscali din Romania pentru activitati cum sunt: acordarea de servicii profesionale in domeniul fiscal, acordarea de servicii si asistenta de specialitate pentru intocmirea declaratiilor de impozite si taxe, asistenta si reprezentare in fata organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenta de specialitate pe parcursul derularii inspectiei fiscale, realizarea de expertize fiscale, etc.


         Raportul privind transparenta
      
         Raportul privind transparenta se poate citi
aici.

         Declaratia de strategie cu privire la politica in domeniul mediului si a calitatii

         
Declaratia de strategie cu privire la politica in domeniul mediului si a calitatii se poate citi aici.

 Stimate client,

Incepand cu data de 25.05.2018 se aplica prevederile Regulamentului nr 2016/679 al Parlamentului European 
si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal 
si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind          protectia datelor).Prin prezenta va aducem la cunostiinta ca sunteti deacord cu prelucrarea datelor Dvs. 
cu caracter  personal.